ברכת המזון - נוסח כל העדות, הלכות ומנהגים

נוסח ברכת המזון

באתר זה תוכלו למצוא את ברכת המזון בכל הנוסחים:

 

הרקע לברכת המזון

החיוב לברך ברכת המזון נלמד מן התורה: "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך" (דברים ח, י). על פי התורה, כפי שמשתמע מן הפסוק, יש חובה לברך רק כאשר האדם אכל כדי שביעה. אולם חז"ל הוסיפו חיוב לברך גם כאשר אכל כשיעור כזית.

בתורה לא נקבע נוסח לברכה, אולם חז"ל מספרים במדרש (ברכות מח, ב) שהנוסח שלנו בקבע בארבע שלבים:

 

הלכות ברכת המזון

באתר זה תוכלו למצוא את הלכות ברכת המזון: